Basketball - Varsity Girls vs Glendale - republictigersports