Basketball - V Boys vs Aurora - republictigersports